Voimaa ja hoivaa luonnosta.

"Me suomalaiset elämme metsästä ja metsässä"

Green Care

Tarkoittaa yksinkertaisuudessaan hyvinvoinnin tuottamista luonnon avulla. Green Care toiminta on nousemassa vahvasti erilaisten ryhmien keskuudessa yhdeksi merkittäväksi tavaksi tuottaa tukitoimintaa, onnistumisen kokemuksia sekä arjen jaksamista.

Eläin rinnallakulkijana

Green Care -toiminnasta on kysymys silloin, kun eläin on  työparina ihmisten kohtaamisessa. Ammattialan osaamisen mukaisesti käytetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Hoidettavalla voi olla diagnoosi, hoidolla on tavoite ja edistymistä seurataan järjestelmällisesti. 

Tämä on otsikko

"Omien kokemuksieni perusteella haluan auttaa ihmisiä pysähtymään arjessa ja huomaamaan mikä elämässä on todella arvokasta."
Pauliina Lukkarinen Eterneco Ky